პრემიუმ ნომერი ორი ერთკაციანი საწოლით

შესვლის თარიღი
გასვლის თარიღი
სტუმრების რაოდენობა