პრემიუმ ნომერი ერთი ორკაციანი საწოლით და ერთი ერთკაციანი საწოლით

შესვლის თარიღი
გასვლის თარიღი
სტუმრების რაოდენობა